AKADEMIA
EKSPERTA
JAKOŚCI

kompleksowy program
szkoleniowy dla pełnomocników
zarządu, audytorów i specjalistów
ds. zarządzania jakością

DOŁĄCZ DO AKADEMII
KOMPETENCJI MEDSILESIA
tree img

JEDYNE TAKIE SZKOLENIA NA
RYNKU WYROBÓW MEDYCZNYCH

SPRZEDAJĄCE GOTOWE DOBRE
PRAKTYKI DO ZASTOSOWANIA OD ZARAZ W TWOJEJ PRACY
PROWADZONE W FORMULE WARSZTATÓW
TRENUJĄCE PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI W REALNYCH SYTUACJACH ZAWODOWYCH
infographic-1

AKADEMIA EKSPERTA JAKOŚCI

 • Kompleksowy program szkoleniowy dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości, Pełnomocników, Audytorów, Specjalistów ds. Jakości
 • 4 szkolenia z zakresu systemu zarządzania jakością ISO 13485:2016 i narzędzi jakościowych
 • 56 godzin wiedzy i praktyki
 • Gotowe narzędzia, wzory procedur i instrukcji
 • Szkolenia dostępne w formie stacjonarnej lub online

DLA KOGO DEDYKOWANA JEST AKADEMIA?

 • Osób pracujących na stanowiskach Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ i Audytorów, chcących doskonalić swoje kompetencje, aby wdrożyć praktyczne rozwiązania do swojej pracy
 • Osób rozpoczynających pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach dotyczących zapewnienia jakości w firmach branży wyrobów medycznych, aby proces wdrożenia do pracy był szybki i efektywny
 • Producentów wyrobów medycznych i ich Kadry Zarządzającej zatrudniających specjalistów odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w firmie, dla utrzymywania stałego rozwoju kluczowych kompetencji swoich pracowników

JAKI JEST ZAKRES AKADEMII?

 • Menadżer Jakości - obowiązki Pełnomocnika Zarządu zgodnie z normą EN ISO 13485:2016. Wymagania normy EN ISO 13485:2016 - System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych - 2 dni
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 13485:2016 - 2 dni
 • Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 - 2 dni
 • Metody i narzędzia jakości w cyklu życia wyrobu medycznego - 1 dzień
szkolenie 1

Najbliższy termin szkolenia: 15–16.02.2023 – Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami:
szkolenia@gapr.pl / 537 369 376, 537 389 923 / LINKEDIN

„MENADŻER JAKOŚCI – PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU ZGODNIE Z NORMĄ EN-ISO 13485:2016”

Zdobądź wiedzę oraz praktyczne wskazówki i rozwiązania, jak skutecznie pełnić funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami ISO 13485. Zaangażuj cały zespół w ciągły proces doskonalenia i wypracuj dostosowany do wymagań normy i dopasowany do struktury spółki System, który będzie skuteczny i gotowy do certyfikacji.

Dowiesz się
 • Jak skutecznie zaplanować, wdrożyć i zarządzać procesami SZJ
 • Jakie procedury i zapisy powinien zawierać System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 13485
 • Jak przygotować firmę oraz pracowników do audytu Jednostki Certyfikującej
POZNASZ
 • Niezbędne narzędzia pracy Pełnomocnika służące m. in. do monitorowania i zarządzania kompetencjami i szkoleniami, audytami i niezgodnościami
 • Poznasz korzyści skutecznie przeprowadzonego przeglądu zarządzania
NAUCZYSZ SIĘ
 • Jak efektywnie zarządzać i zaangażować zespół w utrzymwanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, by był gotowy w każdej chwili do certyfikacji i niezapowiedzianego audytu Jednostki Notyfikowanej
ZAPLANUJESZ
 • Sprawny i skuteczny System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 13485
 • Własny KALENDARZ, plan nadzoru Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485, czyli niezbędnik każdego Pełnomocnika
szkolenie 2

Najbliższy termin szkolenia: 16-17.11.2022 oraz 15 – 16.03.2023 – Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami:
szkolenia@gapr.pl / 537 369 376, 537 389 923 / LINKEDIN

„AUDYTOR WEWNĘTRZNY SZJ DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z EN-ISO 13485:2016”

Poznaj zasady audytu i zadania oraz obowiązki audytora wewnętrznego, by prawidłowo ocenić zgodność procesów z wymaganiami ISO 13485. Zyskasz pewność, że jesteś w pełni przygotowany do tej roli, a przeprowadzenie audytu i udokumentowanie wyników obserwacji będzie kompletne, efektywne i w pełni profesjonalne.

Dowiesz się
 • Dlaczego rola kompetentnego audytora w branży wyrobów medycznych jest tak istotna
 • Jak kompleksowo zaplanować, przeprowadzić i udokumentować rezultaty audytu wewnętrznego na podstawie własnych obserwacji
POZNASZ
 • Kluczowe kompetencje audytora wewnętrznego
 • Zasady i wszystkie elementy skutecznego audytu
 • Najczęstsze źródła problemów w procesie
NAUCZYSZ SIĘ
 • Jak prawidłowo sprawdzić i ocenić zgodność z wymaganiami ISO 13485
 • Jak przygotować checklistę, by z łatwością przeprowadzić audyt i właściwie spisać wyniki obserwacji
ZAPLANUJESZ
 • Działania na każdym etapie procesu audytu, od spotkania otwierającego, po dystrybucję raportu, wykazując że jesteś w pełni kompetentnym audytorem wewnętrznym, a Twoja praca przynosi oczekiwane rezultaty
szkolenie 3

Najbliższy termin szkolenia: 15.12.2022 oraz 13.04.2023 – Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami:
szkolenia@gapr.pl / 537 369 376, 537 389 923 / LINKEDIN

„METODY I NARZĘDZIA JAKOŚCI W CYKLU ŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO”

Zdobądź wiedzę oraz zyskaj umiejętność praktycznego zastosowania odpowiednich narzędzi i technik do analiz, projektów i problemów, uzyskując szybko nieocenione rozwiązania. Zaangażuj cały zespół i wykorzystaj korzyści stosowania instrumentów kształtowania jakości w cyklu życia wyrobu medycznego w Twojej firmie.

Dowiesz się
 • Dlaczego metody i narzędzia jakości są niezbędne w cyklu życia wyrobu medycznego
 • Czym są metody i narzędzia oraz jak je wykorzystać w projektach, analizach oraz planach i decyzjach biznesowych
POZNASZ
 • Tradycyjne oraz nowe narzędzia zarządzania jakością m. in. Diagram Pareto, Wykres Ishikawy, Burzę Mózgów, Drzewo Decyzyjne
 • Zasady oraz zalety i wady poznanych rozwiązań
 • Najczęściej popełniane błędy
NAUCZYSZ SIĘ
 • Dobierać odpowiednie metody do problemów
 • Jak spisywać rezultaty wypracowanych rozwiązań i pomysłów
 • Jak skutecznie zaangażować zespół w stosowanie poznanych narzędzi
ZAPLANUJESZ
 • Efektywne spotkania zespołu, kreatywny ich przebieg, uzyskując szybko oczekiwane rezultaty
szkolenie 4

Najbliższy termin szkolenia: 1-2.02.2023 oraz 10-11.05.2023 – Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami:
szkolenia@gapr.pl / 537 369 376, 537 389 923 / LINKEDIN

„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z NORMĄ EN-ISO 14971:2019”

Poznaj znaczenie zarządzania ryzykiem w cyklu życia wyrobu medycznego. Upewnij się, że znasz wszystkie elementy procesu i miej realny wpływ na bezpieczeństwo wyrobu na rynku. Stosuj podejście oparte na ryzyku do nadzorowania kluczowych procesów w Twojej firmie.

Dowiesz się
 • Jak prawidłowo przeprowadzić i udokumentować proces zarządzania ryzykiem wyrobów medycznych oraz SZJ zgodnie z normą EN-ISO 14971:2019
POZNASZ
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie zarządzania ryzykiem
 • Jak należy zbudować kompetentny zespół do przeprowadzenia analizy ryzyka
NAUCZYSZ SIĘ
 • Identyfikować zagrożenia, określać ich przyczyny oraz definiować właściwe środki sterowania ryzykiem
 • Różnych metod prowadzenia analizy ryzyka
 • Przeprowadzić analizę ryzyko-korzyść
ZAPLANUJESZ
 • Skuteczny proces zarządzania ryzykiem wyrobu zgodnie z ISO 14971
 • Działania niezbędne dla utrzymywania aktualnej dokumentacji zarządzania ryzykiem

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA

icon GOTOWE CHECKLISTY I SZABLONY DOKUMENTÓW
icon KOMPENDIUM

EKSPERTA JAKOŚCI

icon NARZĘDZIA
JAKOŚCIOWE

PLANOWANIE, MONITOROWANIE I RAPORTOWANIE SZJ

icon PRZYKŁADY SPRAWDZONYCH PROCESÓW
icon KONSULTACJE

Z NASZYMI EKSPERTAMI

icon CERTYFIKAT

POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W SZKOLENIACH

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII?

AKADEMIA EKSPERTA JAKOŚCI

to dawka eksperckiej wiedzy, kompendium i wyjątkowy warsztat, który zapewni Ci skuteczność działań i doskonały nadzór w obszarze zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, a Ty staniesz się kompetentnym, profesjonalnym, skutecznym i certyfikowanym EKSPERTEM JAKOŚCI.

AKADEMIA EKSPERTA JAKOŚCI – TERMINY SZKOLEŃ

MENADŻER JAKOŚCI PEŁNOMOCNIK ZGODNIE Z NORMĄ EN-ISO 13485:2016
15–16.02.2023
AUDYTOR WEWNĘTRZNY SZJ DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z EN-ISO 13485:2016
16-17.11.2022
15–16.03.2023
METODY I NARZĘDZIA JAKOŚCI W CYKLU ŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO
15.12.2022
13.04.2023
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WYROBÓW MEDYCZNYCH ZGODNIE Z NORMĄ EN-ISO 14971:2019
1-2.02.2023
10-11.05.2023

ZAREZERWUJ SOBIE TERMIN JUŻ DZIŚ - LICZBA UCZESTNIKÓW NA WARSZTATACH JEST OGRANICZONA!

KTO POPROWADZI AKADEMIĘ ?

osoba prowadząca

Ekspert w obszarze systemów zarządzania jakością, oraz standardów stosowanych w zarządzaniu środowiskowym i zagadnień dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, od 2014 roku nieprzerwanie z pasją, wspiera działy jakości w małych, średnich i dużych firmach.

Audytuje, opracowuje, wdraża, doskonali procesy i dokumentację systemów zarządzania jakością, integruje systemy. Optymalizowała system zarządzania jakością ISO 13485 u polskich i zagranicznych producentów wyrobów medycznych. Pełniła funkcję pełnomocnika systemu u jedynego polskiego producenta urządzeń do endoskopii.

Prowadząc szkolenia, maksymalnie angażuje uczestników, mając na celu pełną satysfakcję obu stron ze wspólnej wymiany doświadczeń.

CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIA ? MASZ PYTANIA?

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NASZEGO ZESPOŁU JUŻ DZIŚ