WE INVITE YOU TO READ
OUR ARTICLES

WE FOLLOW CURRENT LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS, TAKE A CLOSE LOOK AT AND ANALYZE THEIR DETAILS, DISPEL UNCERTAINTIES, PUBLISH INTERDISCIPLINARY ARTICLES COMBINING SCIENCE, TECHNOLOGY AND REGULATION IN THE FIELD OF MEDICAL DEVICES.

Articles

Wyroby niemające przewidzianego zastosowania medycznego wymienione w załączniku XVI rozporządzenia MDR
Wyroby niemające przewidzianego zastosowania medycznego wymienione w załączniku XVI rozporządzenia MDR

W grudniu 2023 Grupa Koordynacyjna ds. Wyrobów medycznych (MDCG) Komisji (UE) wydała przewodnik MDCG...

read more
Strategia zgodności regulacyjnej
Strategia zgodności regulacyjnej

Strategia zgodności regulacyjnej to kluczowy dokument z punktu widzenia systemu zarządzani...

read more
Obowiązki producentów wyrobów medycznych klasy I
Obowiązki producentów wyrobów medycznych klasy I

Wszystkie wyroby medyczne podlegają klasyfikacji na podstawie swojego przewidzianego zastosowania i ...

read more
SZJ a wymagania MDR
SZJ a wymagania MDR

Czy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 13485:2016 zapewni spełnienie wszystkich wymagań rozpor...

read more
Building development selection
Building development selection

Dynamiczny rozwój nanomateriałów i coraz szersze ich zastosowanie w medycynie spowodowało, że w nowy...

read more

AUTHORS OF OURS
ARTICLES

Małgorzata Gonsior
MAŁGORZATA GONSIOR
Medical Device Expert
Marta Paruzel
MARTA PARUZEL
Quality Expert
Roman Kustosz
ROMAN KUSTOSZ
Medical Technology Expert

Are you interested in any of the articles? Would you like to talk more about any of the topics discussed? Feel free to contact the DevGoMed team!

contact